Dokter Umum

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Darmawijaya, dr. UGD 24 Jam

Uung Kusumawati, dr. UGD 24 Jam

Lili Oktavia Safitri, dr. UGD 24 Jam

Rifa Azizah Alamsyah, dr. UGD 24 Jam

Anabella Ratna Puspasari, dr. UGD 24 Jam

Nurul Khotimah, dr. UGD 24 Jam

Christian Albert, dr. UGD 24 Jam

Jessica Lim, dr. UGD 24 Jam

Natasha Enid Stefanie Sihotang, dr. UGD 24 Jam

Dokter Gigi Umum

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Arlina Rustandi, drg. Senin
by Appointment
Stella Listyani, drg. Sabtu
12.00 - 15.00
Veronica Silvie, drg. Rabu, Sabtu
14.00 - 17.00
Jeannette Septianie Hidayat, drg. Selasa
11.00 - 14.00
Annys Yuliana, drg. Senin, Kamis
Rabu
11.00 - 14.00
11.00 - 14.00 (by Appointment)
Emie Astuti, drg. Senin, Rabu, Jumat
08.00 - 11.00
Esti Sunyaruri, drg. Jumat
14.00 - 17.00
Kirana Lina Gunawan, drg., M.Kes Senin
Jumat
08.00 - 14.00
14.00 - 17.00
Stacia Stefani, drg. Senin
Kamis
14.00 - 17.00
08.00 - 11.00

Spesialis Bedah Mulut

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Melita Sylvyana, drg., Sp.BM Rabu
16.00 - 18.00
Indra Hadikrishna, drg., Sp.BM Sabtu
09.00 - 12.00

Spesialis Kedokteran Gigi Anak

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Dian Wijayanti, drg., Sp.KGA Rabu, Kamis
Jumat
08.00 - 11.00
10.00 - 14.00
Laura Kristy Baringbing, drg., Sp.KGA., MMRS Selasa
Kamis
08.00 - 11.00
11.00 - 14.00
Steven Aviandy Dendeng, drg., Sp.KGA Senin, Selasa
Jumat
Sabtu
14.00 - 17.00
11.00 - 14.00
09.00 - 14.00

Spesialis Konservasi Gigi

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Diani Prisinda, drg., MARS., Sp.KG Kamis
14.00 - 17.00
Rudy Djuanda, drg., Sp.KG Jumat
14.00 - 17.00 (by Appoinment)
Merrida Kartawidjaja, drg., Sp.KG Selasa
11.00 - 14.00 (by Appoinment)
Marietta Susilo, drg., Sp.KG. Senin
14.00 - 17.00

Spesialis Periodonsia

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Faldy Fabianto, drg., MM., Sp.Perio Selasa
08.00 - 11.00
Frita Ferlita Shafri D., drg., Sp.Perio Rabu
08.00 - 14.00

Spesialis Ortodonsia

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Janti Iskandar, drg., Sp.Ort Kamis
14.00 - 17.00

Spesialis Prostodonsia

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Grace Irawati, drg., Sp.Pros Selasa
14.00 - 17.00

Spesialis Anak

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Raddy Irmawan, dr., Sp.A Senin
Selasa, Sabtu
Rabu - Jumat
08.00 - 10.00 (Onsite)
11.00 - 13.00 (Onsite)
09.00 - 12.00 (Online)
Edward Lionardus, dr., Sp.A., M.Kes Senin - Sabtu
08.30 - 09.30
Patton, dr., Sp.A., M.Kes Senin - Jumat
Sabtu
18.00 - 20.00
13.00 - 15.00 (by Appointment)
Viramitha Kusnandi Rusmil, dr., Sp.A., M.Kes Jumat
Sabtu
18.00 - 19.00
11.00 - 15.00
Harsono Budiprananto, dr., Sp.A Senin - Sabtu
07.00 - 14.00
Faisal, dr., Sp.A., M.Kes Sabtu
Minggu
12.30 - 16.00
09.00 - 11.00
Stephanie Supriadi, dr. Sp.A Senin - Jumat
Sabtu
17.00 - 19.00
15.00 - 17.00

Konselor Laktasi dan Spesialis Anak

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Sindy Atmadja, dr., M.Ked(Ped), Sp.A Senin, Selasa, Kamis, Jumat
Sabtu
Minggu
10.00 - 18.00
08.30 - 11.00
08.00 - 11.00

Spesialis Anak Konsultan Alergi Imunologi

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A(K)., M.Kes Senin, Rabu, Jumat
16.00 - 17.30

Spesialis Anak Konsultan Jantung Anak

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Dr. Sri Endah Rahayuningsih, dr., SpA(K) Selasa, Jumat
18.30 - 19.00

Spesialis Anak Konsultan Paru Anak

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Diah Asri Wulandari, dr., Sp.A(K) Selasa
Kamis
16.30 - 17.30
16.00 - 17.30

Spesialis Anak Konsultan Neonatologi

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Prof. Dr. H. Abdurachman Sukadi, dr., Sp.A(K) Off selama covid

Spesialis Anak Konsultan Perinatologi

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Dr Tetty Yuniati, dr., Sp.A(K)., M.Kes Senin, Rabu, Jumat
15.00 - 16.00

Spesialis Anak Konsultan Emergensi & Rawat Intensif Anak

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Stanza Uga Peryoga, dr., Sp.A(K)., M.Kes Senin, Kamis
16.00 - 17.00

Spesialis Anak Konsultan Hemato Onkologi

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Anne Susanty, dr., Sp.A(K)., M.Kes Selasa, Kamis
Sabtu
16.30 -17.30
13.00 - 14.00

Spesialis Andrologi

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Adi Santosa Maliki, dr., Sp.And Kamis
Sabtu
17.00 - 18.00
14.00 - 17.00

Anesthesi

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Prof. Dr. Tatang Bisri, dr., Sp.An(K)., KNA., KAO., Phd Senin - Jumat
16.00 - 18.00
Dr. Reza Widianto Sudjud, dr., Sp.An., KAKV., M.Kes., KIC Senin - Jumat
Sabtu
16.00 - 18.00
14.00 - 19.00
Dr. Dewi Yulianti Bisri, dr., Sp.An., KNA., KAO., M.Kes Senin - Jumat
16.00 - 18.00
Radian Ahmad Halimi, dr., Sp.An., KNA., M.Kes Senin - Jumat
16.00 - 18.00
Asyer, dr., Sp.An. Senin
Selasa, Rabu
Kamis - Sabtu
09.00 - 11.00 (by Appointment)
09.00 - 11.00
13.00 - 15.00

Spesialis Bedah Anak

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Prof. Dr. Chairul Ismael, dr., Sp.B., Sp.BA
Dr. Rizki Diposarosa, dr., Sp.B., Sp.BA Senin, Rabu
Jumat, Sabtu
16.00 - 17.00 (by Appoinment)
09.00 - 10.00

Spesialis Bedah Digestif (Pencernaan)

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Nurhayat Usman, dr., Sp.B-KBD., FinaCS Senin - Jumat
14.00 - 15.00
Andriana Purnama, dr., Sp.B-KBD Senin
Rabu, Jumat
13.00 - 14.00 (by Appoinment H-1)
12.00 - 14.00 (by Appoinment)
Agus Nurtadwiyana, dr., Sp.B-KBD Senin, Kamis, Jumat
Selasa, Sabtu
Rabu
17.00 - 19.00
08.00 - 09.00
14.00 - 16.00
Dr. Reno Rudiman, dr., M.Sc., Sp.B-KBD, FCSI, FICS Selasa, Kamis
16.00 - 18.00

Spesialis Bedah Konsultan Vaskuler

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Putie Hapsari, dr., Sp.B(K)V Selasa, Kamis
16.00 - 18.00

Bedah Onkologi (Perjanjian)

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Dr. Dimyati Ahmad, dr., Sp.B(K)Onk Senin, Selasa, Kamis, Jumat
09.00 - 10.00
Adhi Nugraha, dr., Sp.B(K)., Onk Selasa, Jumat
14.00 - 16.00

Bedah Plastik & Rekonstruksi Estetik (Appointment Only)

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Rani Septrina, dr., Sp.BP-RE Selasa, Kamis
Jumat
11.00 - 13.00
13.00 - 14.00

Spesialis Bedah Saraf

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Bilzardy Ferry Zulkifli, dr., Sp.BS(K)., M.Kes Senin - Jumat
Sabtu
10.00 - 12.00
08.00 - 10.00

Spesialis Bedah Toraks & Kardiovaskular

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Dr. Tri Wahyu Murni, dr., Sp.B-TKV Senin - Sabtu
16.00 - 18.00

Bedah Umum

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Maya Sofa, dr., Sp.B Senin
10.00 - 11.00
Dino Adrian Halim, dr., Sp.B, D.MAS Senin - Jumat
Sabtu
12.00 - 15.00
10.00 - Selesai
Kryesna Rychie Reynaldhi, dr., Sp.B Senin - Kamis
Jumat
Sabtu
08.00 - 11.00 & 15.00 - 19.30
08.00 - 11.00 & 15.00 - 19.00
08.00 - 11.00
Landry Miguna, dr., Sp.B Senin, Selasa, Jumat
11.00 - 12.00

Spesialis Jantung & Pembuluh Darah

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Mohammad Iqbal, dr., M.Kes., AIFO., Sp.JP(K)., FIHA Selasa
Rabu
08.30 - 09.30
15.00 - 17.00
Andi Haryanto, dr., Sp.JP Selasa, Kamis
Jumat
14.00 - 16.00
13.00 - 15.00
Dery Ariawan Soedarsono, dr., Sp.JP Senin, Rabu, Jumat
Kamis
Sabtu
09.00 - 11.00
07.00 - 08.00
12.00 - 14.00
Arvin Martin, dr., Sp.JP Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Sabtu
16.00 - 18.00
11.00 - 13.00
18.30 - 20.00
18.00 - 20.00
15.00 - 17.00

Spesialis Kedokteran Jiwa / Psikiater

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Teddy Hidayat, dr., Sp.KJ(K) Senin, Jumat
Selasa - Rabu
Kamis
08.00 - 10.00 & 16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
14.00 - 17.00
Shelly Iskandar dr., Sp.Akp., Sp.KJ., Msi, PhD Senin - Jumat
16.30 - 20.00

Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Elizabeth, dr., Sp.KFR Senin
Rabu
Sabtu
16.00 - 19.00
14.00 - 17.00
10.00 - 12.00
Bernadeta Cahyo Setianingrum Poernomo, dr., Sp.KFR Selasa, Kamis
16.00 - 19.00

Spesialis Kulit & Kelamin

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Helena Eka Putri, dr., Sp.KK Senin
Selasa, Rabu, Kamis
Jumat
08.30 - 10.30
13.00 - 15.00
11.00 - 13.00
Sitindaon Mei Ria, dr., Sp.KK Selasa
Rabu
Sabtu
10.00 - 11.00
09.00 - 10.00
08.00 - 09.00
Mariza Febyani, dr., Sp.KK Selasa
Kamis
08.00 - 09.30
09.00 - 10.00

Spesialis Mata

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Dr. Antonia Kartika, dr., Sp.M(K)., M.Kes Selasa, Kamis
17.00 - 19.00
Emmy Dwi Sugiarti, dr., Sp.M., M.Kes Rabu, Jumat
Sabtu
16.00 - 18.00
11.00 - 12.00
Raden Dian Faridiana, dr., Sp.M Senin
Jumat
11.00 - 13.00
10.00 - 11.00
Shanti Sri Agustina, dr., Sp.M., M.Kes Senin
Selasa
Rabu, Kamis
14.00 - 16.00
10.00 - 12.00
10.00 - 13.00

Spesialis Obstetri & Ginekologi (Kandungan)

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Anthony Sudono Riyadi, dr., Sp.OG Senin, Rabu, Jumat
Selasa, Kamis
Sabtu
09.00 - 12.00 & 15.00 - 19.00
12.00 - 19.00
by Appoinment
Monica Christiana, dr., Sp.OG Senin, Rabu, Jumat, Sabtu
Selasa, Kamis
12.00 - 15.00
09.00 - 12.00
Widiyastuti HQD, dr., Sp.OG., M.Kes., MH.Kes Rabu, Jumat
13.00 - 16.30
Agnes Dwi Hastjarjani, dr., Sp.OG Senin, Rabu, Jumat, Sabtu
Selasa
Kamis
09.00 - 14.00 (by Appoinment)
07.00 - 08.30 (by Appoinment)
15.00 - 18.00 (by Appoinment)
Oky Haribudiman, dr., Sp.OG., M.Kes Senin - Jumat
Sabtu
14.00 - 18.00
13.00 - Selesai
Agnes Wijaya, dr., Sp.OG Kamis
14.00 - 16.00
Amy Indriati Soenggono, dr., Sp.OG Senin, Rabu, Kamis
Selasa
Sabtu
Minggu
16.00 - 17.00 (by Appoinment)
09.00 - 12.00
14.00 - 16.00 (by Appoinment)
09.00 - 11.00 (by Appoinment)

Spesialis Obstetri & Ginekologi - Fetomaternal

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Prof. Dr. Sofie Rifayani Krisnadi, dr., Sp.OG(K) Off selama covid

Spesialis Obstetri & Ginekologi - Infertilitas

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Susan Melinda, dr., Sp.OG Senin - Jumat
10.00 - 12.00
Tita Husnitawati, dr., Sp.OG(K) Senin
Kamis
Sabtu
16.00 - 18.00
16.00 - 17.00
10.00 - 12.00
Rima Yulia Effriyanti, dr., Sp.OG(K)., M.Kes Selasa
Rabu
Kamis
17.00 - 19.00
17.00 - 18.00
15.00 - 16.00
Julius Tornado Pangjoman, dr., Sp.OG Senin - Jumat
12.30 - 15.00
Hermin Widjaja, dr., Sp.OG Senin - Jumat
Sabtu
10.00 - 12.00
11.00 - 12.00

Spesialis Obstetri & Ginekologi - Onkologi

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Prof. Dr. Yudi M. Hidayat, dr. Sp.OG(K)., D.MAS Senin, Selasa, Kamis, Jumat
17.00 - 18.00
Siti Salima, dr., Sp.OG(K) Senin
Jumat
15.30 - 17.00
15.00 - 19.00

Spesialis Obstetri & Ginekologi - Uroginekologi

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Edwin Armawan, dr., Sp.OG (K)., MM., MH.Kes., MARS., MRCOG Senin - Jumat
12.00 - 13.00 & 15.00 - 16.00

Spesialis Gizi Klinik

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Dimas Erlangga Luftimas, dr., M.Kes., Sp.GK., AIFO-K Senin, Rabu, Jumat
16.00 - 18.00

Spesialis Orthopaedi & Traumatologi

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Yuliana, dr., Sp.OT., MH.Kes Rabu, Sabtu
13.00 - 15.00

Spesialis Orthopaedi & Traumatologi - Bedah Tangan & Bedah Mikro

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Dr. M. Rizal Chaidir, dr., Sp.OT(K)., MMRS., MH.Kes., FICS Senin - Kamis
Jumat
11.00 - 14.00
13.00 - 15.00
Dr. Nucki Nursjamsi Hidajat, dr., Sp.OT(K)., M.Kes., MH.Kes., FICS Senin, Rabu
Kamis
16.00 - 17.00
18.00 - 20.00
Widya Arsa, dr., Sp.OT., CCD Senin
Rabu
Jumat
10.00 - 13.00
19.00 - 21.00
15.00 - 18.30
Gibran Tristan Alpharian, dr., Sp.OT(K) Senin
Rabu, Jumat
16.00 - 17.00
09.00 - 10.00

Spesialis Orthopaedi & Traumatologi - Kasus Umum & Anak

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Prof. Dr. Yoyos Dias Ismiarto, dr., Sp.OT(K)., M.Kes., CCD Selasa
Kamis
Sabtu
10.00 - 11.00
10.00 - 12.00
15.00 - Selesai

Spesialis Orthopaedi & Traumatologi - Rekonstruksi

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Ghuna Arioharjo Utoyo, dr., Sp.OT Rabu
Jumat
16.00 - 18.00
17.00 - 19.00

Spesialis Orthopaedi & Traumatologi - Tulang Belakang

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Dr. Ahmad Ramdan, dr., Sp.OT(K)., MKM Selasa, Jumat
15.00 - 16.00
Harry Kamijantoro, dr., Sp.OT-Spine Sabtu
11.00 - 14.00

Spesialis Paru

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Yun Amril, dr., Sp.P., MARS Senin, Rabu
Jumat
15.00 - 16.00
15.30 - 16.30

Spesialis patologi Klinik

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Maria Enrica, dr., Sp.PK Senin - Sabtu
08.00 - 15.30

Spesialis Penyakit Dalam (Internis Medicine)

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Anggraini Widjajakusuma, dr., Sp.PD Senin, Rabu, Jumat
Sabtu
16.00 - 18.00
10.00 - 12.00 (by Appoinment)
Onkie Kertadjaja, dr., Sp.PD Off Selama Covid

Maya Kusumawati, dr., Sp.PD-KEMD,FINASIM Senin, Selasa, Kamis
Rabu, Jumat, Sabtu
09.00 - 10.00 & 15.00 - 17.00
09.00 - 11.00
Franky Angijaya Tumiwa, dr., Sp.PD Senin - Jumat
Sabtu
10.00 - 13.00
09.00 - 12.00
Maha Chakri Willheljulya. dr., Sp.PD Selasa
Rabu
Jumat
08.00 - 10.00 & 17.30 - 19.00
08.00 - 10.00
08.00 - 10.00 & 15.00 - 17.00
dr. Dede Budiman, Sp.PD., M.Kes Rabu, Sabtu
07.00 - 08.00
Rani Wahyoe Prasanti, dr., Sp.PD Selasa, Kamis
17.00 - 19.00

Spesialis Penyakit Dalam - Gastro

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Dr. HR. Syarif Hidayat Djajadiredja, Sp.PD-KGEH, CH.CHt Senin, Kamis
Selasa, Rabu, Jumat
Sabtu
12.00 - 14.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00 (by Appointment)

Spesialis Radiologi

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Yuli Ramunda Andri Ningsih, dr., Sp.Rad Selasa, Rabu
15.00 - 16.00
Indrarini Listyowati, dr., Sp.Rad., MSI Senin
Jumat & Sabtu
Minggu
10.00 - 11.00 & 15.00 - 16.00
11.00 - 12.00
by appointment
Priatna, dr., Sp.Rad Kamis
Minggu
17.00 - 19.00 (by appointment)
by appointment
Jonathan Samuel Sukham, dr., Sp.Rad Selasa, Kamis
16.00 - 18.00 (by appointment)
Eka Venansia E. Sembiring, dr., Sp.Rad Senin - Jumat
Sabtu
07.00 - 14.00
07.00 - 13.00

Spesialis Neurology (Saraf)

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Henny Anggraini, dr., Sp.S Selasa, Kamis
14.00 - 16.00
Dessy, dr., Sp.S Rabu, Jumat
14.00 - 15.00
Moch. F. Afif Mochyadin, dr., Sp.N Senin, Kamis, Jumat, Sabtu
Selasa
Rabu
08.00 - 10.00
10.00 - 12.00
07.00 - 09.00
Reyner Octo, dr., Sp.N Senin
Selasa, Kamis
14.00 - 16.00
16.00 - 18.00

Spesialis Saraf Anak

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Dewi Hawani Adiwar, dr., Sp.A(K) Kamis
16.00 - 17.00

Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan - Bedah Kepala Leher

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Dr. Wijana, dr., Sp.T.H.T.K.L.(K)., FICS Senin, Rabu, Jumat
16.00 - 18.00
Muhammad Syah Mirza Sabirin, dr., Sp.T.H.T.K.L. Senin, Rabu, Kamis
Selasa, Jumat, Sabtu
08.00 - 10.00
09.00 - 11.00
Widya Wicaksono Hartanto, dr., M.Kes., Sp.T.H.T.K.L. Selasa
Kamis
Sabtu
18.00 - 19.00
16.00 - 18.00
13.00 - 14.00

Spesialis Urologi

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Aaron Tigor Sihombing, dr., Sp.U(K) Senin, Rabu, Selasa
Kamis
Jumat
Sabtu
17.00 - 19.00
17.00 - 18.00
17.00 - 18.00 (Offline/Online)
10.00 - 12.00
Raden Kuncoro Adi, dr., Sp.U(K) Senin - Kamis
Jumat
Sabtu
10.00 - 12.00
09.45 - 10.30
10.00 - 11.30
Renny Angraini, dr., Sp.U Rabu
Sabtu
12.00 - 14.00
09.00 - 10.00
Akhmad Mustafa, dr., Sp.U Senin, Selasa, Kamis
Sabtu
13.00 - 15.00 & 16.00 - 19.00
12.00 - 14.00

Spesialis Kedokteran Olahraga

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Alvin Wiharja, dr., Sp.KO Senin, Rabu
Selasa, Kamis, Jumat
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00 & 16.00 - 18.00 (by Appoinment)

Klinik Psikologi

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
Ifa Hanifah Misbach, M.A., Psikolog Senin
19.00 - 21.00
Sitha Koosdina Suryaningrum, Psikolog Kamis
Sabtu
09.30 - 12.30
09.00 - Selesai
Sistrianova, M.Psi, Psikolog Jumat
Sabtu
16.00 - 19.00
11.00 - 14.00
Amalia Darmawan, M.Psi., Psikolog Rabu
16.00 - 18.00
Dra. Magdalena Fanuel, M.Psi., Psikolog Kamis
14.00 - 17.00
Dra. Ardanti Ratna W, M.Psi., Psikolog Selasa
16.30 - 19.00
Linda Widyastuti, M.Psi., Psikolog Selasa
09.30 - 12.00

Pusat Tumbuh Kembang Anak - Melinda Child Development Centre (CDC)

NAMA DOKTER HARI JAM PRAKTEK
H. Purboyo Solek, dr., Sp.A(K) Off